Po?egnanie

rozstanie jest dowodem przyja?ni, ale równie? symbolem rych?ej zmiany w ?yciu;?egna? si? samemu z kim? - wierno??;

by? ?egnanym przez przyjació?k? - spadek;

widzie?, jak dwie osoby ?egnaj? si? - niewierno?? z twojej strony
Powrót Strona główna