Po?ar

niepewno??, potrzeba pomocy, nieufno?? wzgl?dem otoczenia;widzie? - prze?yjesz wielk? rado??

wznieci? go - na pró?no b?dziesz walczy? lub protestowa? przeciw niekorzystnej odmianie losu;

we w?asnym mieszkaniu -

je?li wida? tylko p?omienie, bez dymu - poprawa sytuacji;

je?eli ujrzysz k??by dymu - przeciwnie;Zobacz tak?e:Ogie?,
Powrót Strona główna