Po?piech

?pieszy? si? - niepokoje;

?pieszy? si? do poci?gu - oznacza wiele trudno?ci;

mimo po?piechu spó?ni? si? na poci?g - chcesz osi?gn?? rzeczy niemo?liwe;

w po?piechu je?? - dobre zdrowie;

?pieszy? si? do teatru albo na uroczysto?? - prze?yjesz przygod?
Powrót Strona główna