Powód?

pewne uczucia lub pop?dy mog? si? okaza? gro?ne, je?li zaistniej? sprzyjaj?ce im okoliczno?ci;patrze?, jak podczas powodzi woda wp?ywa do pomieszczenia - je?eli jest czysta, klarowna, mo?e oznacza? wizyt? wa?nej osoby lub szczególne profity;

zm?cona, bura woda - nieszcz??cie lub awantur?;

widzie?, prze?y? j? - odwiedziny natr?ta albo konieczno?? obcowania z nim
Powrót Strona główna