Kaleka



widzie? - niespodziewana pomoc

by? z nim - trudno?ci






Powrót Strona główna