Postronek, porwóz

stotna jest informacja, czy chodzi np. o lin? bezpiecze?stwa podtrzymuj?c? co?, czy te? przymocowuj?c?, wi???c? co?; zawsze symbol jakiego? zwi?zku, który chce si? podtrzyma? albo który zaczyna ci ci??y?
Powrót Strona główna