Posi?ek

cz?sto taki sen jest reakcj? fizyczn? - kiedy k?adziesz si? spa? g?odny - lub kompensat? niech?ci do jedzenia na jawie;spo?ywa? samotnie obfity - brak serca i bezwzgl?dno?? powoduj?, ?e jeste? nielubiany;

spo?ywa? obfity w towarzystwie lub dzieli? si? ?ywno?ci? z innymi - sympati? i mi?o?? otoczenia zawdzi?czasz swojej ?yczliwo?ci i go?cinno?ci;

je?? co? skromnego - odczuwasz skruch? z jakiego? powodu;

by? g?odnym i nie móc znale?? niczego do jedzenia - odmiana w ?yciu
Powrót Strona główna