Portfel

mo?e on odzwierciedla? twoj? egzystencj?: walczysz o ni?, nie chcesz jej utraci?;zgubi? - wyda si? twoja tajemnica;

znale?? - odkryjesz czyj?? tajemnic?;

znale?? portfel z pieni?dzmi - chcia?by? osi?gn?? pieni?dze bez pracy, ale to si? nie uda;

otrzyma? skradziony - uwaga na cz?owieka z najbli?szego otoczenia, który ?ywi wobec ciebie z?e zamiary
Powrót Strona główna