Poród, rozwi?zanie

jest rozumiany jafco odci??enie organizmu i jego narz?dów, pewnego rodzaju oczyszczenie;uczestniczy? w szcz??liwym - rado?? i szcz??cie;

narodziny ch?opca - szcz??cie w interesach;

narodziny dziewczynki - bolesne do?wiadczenia;

uczestniczy? w nieszcz??liwym porodzie - ból i smutek;

samemu rodzi? - je?li widzi si? nowo narodzone dziecko, oznacza, to profity i uwolnienie si? od zmartwie? i k?opotów;

samemu bole?nie lub nieszcz??liwie urodzi? - zbli?a si? choroba;

martwy p?ód - ?a?oba
Powrót Strona główna