Po?czocha

znaczenie seksualne, zw?aszcza w po??czeniu z podwi?zk?; cz?sty sen artyku?uj?cy jakie? marzenie, ?yczenie;widzie? - niczym nie zm?cona sielanka;

zgubi? - mi?e chwile zostan? zak?ócone i przynios? w nast?pstwie niespokojne dni
Powrót Strona główna