Pompa

widzie? - podnieta do czynu, co do którego masz jakie? w?tpliwo?ci;

skutecznie j? obs?ugiwa? - posuwasz si? w jakiej? sprawie za daleko;

chcie? pompowa? z pomoc? ?le funkcjonuj?cej - daremne zabiegi mi?osne;


Powrót Strona główna