Policzki

mie? zdrowe, rumiane - dobre widoki w pewnej znacz?cej sprawie;

blade - ma?e szans? na za?atwienie czego?, na czym ci zale?y, albo troski i k?opoty;

mocno umalowane - kto? b?dzie ci próbowa? stworzy? iluzje w powa?nej sprawie
Powrót Strona główna