Policja

wezwanie, aby przestrzega? granic przyzwoito?ci na co dzie?; cz?sto protest duszy ludzkiej przeciwko w?asnej sk?onno?ci do przest?pstw, wykrocze? i ?ajdactw;ujrze? - przestroga przed z?ym post?pkiem, który masz zamiar pope?ni?;

przyzywa? na pomoc - chcesz si? z kim? porachowa? - zrób to w cztery oczy;

mie? z ni? do czynienia - ograniczenia i przeciwno?ci ?ycia czyni? ci je gorzkim;

otrzyma? z jej strony pomoc - pewna nieprzyjemna historia zako?czy si? pomy?lnie, ale niepotrzebnie b?dziesz j? wci?? na nowo wa?kowa?
Powrót Strona główna