Pojedynek

zosta? wyzwanym na pojedynek: ?miertelne niebezpiecze?stwo;

wzi?? w nim udzia? i wyj?? z niego zwyci?sko: po du?ych trudno?ciach osi?gniesz cel, ale nie b?dziesz si? tym cieszy?;przygl?da? si? pojedynkowi z oddali - nieprzyjemno?ci z powodu zazdro?ci
Powrót Strona główna