Pogrzeba?, zakopa?

próba zatajenia przed ?wiatem niezbyt pozytywnych pop?dów i stworzenia pozorów, jakoby odrzuci?o si? grzeszne pokusy; cz?sto tak?e: praca nad przezwyci??eniem jakiej? postawy, któr? w g??bi duszy uzna?e? za b??dn?
Powrót Strona główna