Pijany

niejednokrotnie sen ostrzegawczy, sygnalizuj?cy zak?ócenia pracy mózgu lub s?uchu, o ile nie jest to reakcja na zak?ócenia snu pochodz?ce z zewn?trz;by? - prze?yjesz mi?e chwile, które jednak nie wnios? niczego istotnego do twojego ?ycia;

widzie? pijanych - rozczarowanie natury duchowej;

upi? si? na balu maskowym - nara?asz si? na wy?mianie
Powrót Strona główna