Pigwa

symbol seksualny, interpretowany zgodnie ze stanem ujrzanego we ?nie owocu;widzie? - szcz??cie w mi?o?ci;

zrywa? je z drzewa albo otrz?sa? z niego - niebezpiecze?stwo utraty czyjej? mi?o?ci na skutek zbyt natarczywego, natr?tnego post?powania;

opad?e zbiera? z ziemi - obiekt mi?o?ci nie jest ju? dla ciebie nie zapisan? kart?;

je?? - po okazaniu odrobiny cierpliwo?ci twoja t?sknota b?dzie zaspokojona;

zepsuta - twój ukochany partner (partnerka) nie jest wart twych uczu?.
Powrót Strona główna