Pier?cionek

nowe i pomy?lne przedsi?wzi?cie, s?awa, pociechazgubi? - rozstanie

znale?? - niezgoda

otrzyma? - podst?p

cenny - doskona?e ma??e?stwo

kupi? - zar?czyny

dawa? - upadek si?
Powrót Strona główna