Pieni?dze

mo?liwa strata, zgubadosta? - wydatki

fa?szywe - utrata spadku

znale?? - szcz??cie w grze, rado??

liczy? - du?y zarobek

po?yczy? - k?opoty

wyp?aca? komu? - pomy?lno?? w interesach

kra?? pieni?dze - miej si? na baczno?ci przed z?odziejami

wydawa? pieni?dze - czekaj? ci? znaczne dochody

otrzyma? - narodziny potomka
Powrót Strona główna