Petycja

widzie? - z?e zako?czenie przedsi?wzi?cia;

sporz?dza? - nieprzyjemno?ci w interesach lub pracy zawodowej;

otrzyma? - straty
Powrót Strona główna