Pejcz

widzie? albo us?ysze?, jak kto? z niego strzela - szkody z powodu opiesza?o?ci w?asnej b?d? cudzej;

by? bitym, ch?ostanym pejczem - b?dziesz obra?ony albo b?dziesz cierpie? z powodu zniewagi;

pos?ugiwa? si? nim - dobre post?py w jakiej? sprawie
Powrót Strona główna