Pch?a

cz?sto jako oznaka nieprzyjemnych my?li, które rozdra?niaj?, ale w ko?cu ust?puj? b?d? zostaj? odrzucone; nierzadko jako bezpo?rednie nast?pstwo podniecenia nerwowego;widzie? - wielki gniew;

schwyta? lub zabi? - niespodziewany przyp?yw gotówki;

mie? pch?y - k?ótnia
Powrót Strona główna