Pasterz

w trosce o rodzin? bierzemy na siebie zbyt wiele obowi?zków;

ze stadem przyrost mienia, powi?kszenie maj?tku;

bez stada - straty maj?tkowe;

by? pasterzem i mie? pod opiek? stado pi?knych zwierz?t - dobre interesy;

odpowiada? za ma?e stado wychud?ych, mizernych zwierz?t - troski materialne;

pasterz ze stadem byd?a - szcz??cie;

?wi? - zyski;

owiec - zapowied? niewinnych przyjemno?ci;

koni - prze?yjesz dzik? rozkosz;

g?si i kaczek - ucierpisz z powodu plotek, obmowy
Powrót Strona główna