Parów, w?wóz

widzie? - przestroga przed brakiem ostro?no?ci, która mo?e spowodowa? przykre po?o?enie;

widzie? w nim innych - musisz ?pieszy? z pomoc? przyjacielowi, który wpad? w tarapaty;

zatrzyma? si? w nim - znalaz?e? si? na niebezpiecznej drodze;

wpa?? do niego - musisz wzi?? pod uwag? pomoc innych, gdy? jeste? w trudnej sytuacji.
Powrót Strona główna