Parali?

cz?sto sen ostrzegawczy; chwilowe trudno?ci nie mog? by? od razu usuni?te, nale?y przeczeka?
Powrót Strona główna