Pantofelki

znamionuje twój stosunek do spraw materialnych; pragniesz osi?ga? korzy?ci materialne nawet kosztem marze? i ?ycia prywatnego;widzie? - ostrze?enie, aby? nie pozwoli? si? przez kogo? zdominowa?;

kupowa? - pope?nisz wielkie g?upstwo;

otrzyma? w podarunku - dla osób stanu wolnego oznacza zar?czyny lub ma??e?stwo; dla ?onatych i zam??nych konieczno?? podporz?dkowania si? woli wspó?ma??onka;

nosi? - licz si? z przykr? scen? w domu;

drewniany - masz dyktatorskie zap?dy
Powrót Strona główna