Pali? tyto?

samemu pali? - wyra?a niepokój wewn?trzny, niezadowolenie z siebie samego albo z ?ycia;

pali? w miejscu niedozwolonym - chcesz osi?gn?? co? za wszelk? cen?, ale g?ow? muru nie przebijesz, co najwy?ej nabijesz sobie guza;

widzie? pal?cych, samemu b?d?c palaczem - sam zmarnujesz rozkosz, przyjemno??, której oczekiwa?e?;

widzie? pal?cych, samemu b?d?c niepal?cym - kto? ci si? b?dzie narzuca?, b?dzie dla ciebie ci??arem;

oferowa? wyroby tytoniowe - chcesz pozyska? dla siebie osob?, której wewn?trzne zahamowania by?y dotychczas przeszkod? dla zwi?zku;

je?li kto? tobie b?dzie proponowa? kupno albo pocz?stuje ci? tytoniem : znajdziesz si? pod czyim? urokiem
Powrót Strona główna