Pajac (arlekin)

ujrze? - znajdziesz si? w niezwyk?ej sytuacji;

gra? jego rol? - prze?yjesz cierpienia, rozczarowania i troski;

s?ysze? pie?? z opery Pajace - dobre zamierzenia przynios? zysk komercyjny
Powrót Strona główna