Nauczyciel

przed tob? jaki? egzamin lub sprawdzian, który budzi w tobie w?tpliwo?ci we w?asne si?y;widzie? go, obcowa? z nim - rado?? i satysfakcja, a tak?e korzy?ci podczas zg??biania jakiego? problemu;

by? nim - jeste? besserwisserem
Powrót Strona główna