Narzeczony

oczekiwanie na spe?nienie nie zawsze jest w zgodzie ze szcz??ciem;widzie? - rych?y ?lub w kr?gu krewnych lub przyjació?;

poca?owa? w?asnego - ma?a k?ótnia z nim;

k?óci? si? z nim - przyjemnie ci? zaskoczy
Powrót Strona główna