Narodziny (poród)

u kobiet - oznaka nowego nastawienia wobec ?ycia; u m??czyzny: wielkie plany zostan? niebawem zrealizowane;

ujrze? - dla m??czyzny oznacza rozstanie z kobiet?; dla biednych jest to dobry znak, dla bogatych, ludzi interesu - z?y; podró?uj?cym zwiastuje rych?y powrót do ojczyzny;

rodzi? samemu - nowe mo?liwo?ci egzystencjalne;

przygl?da? si? narodzinom zwierzaka - bardzo pomy?lna przysz?o??
Powrót Strona główna