Nakleja?

kartki lub afisze - z?o?? i gniew;

je?eli s? czarne - nadu?ycia finansowe i straty
Powrót Strona główna