M?y?skie ko?o

w ruchu - intratne zaj?cie;

w zastoju - zapowied? sielanki;

uszkodzone - sielanka z zak?óceniami;

zosta? wci?gni?tym w wir ko?a m?y?skiego lub wiatraka - zapowied? zwi?zku uczuciowego, którego konsekwencje zaci??? na ca?ym twoim ?yciu
Powrót Strona główna