M?ot

próba osi?gni?cia przemoc? czego?, co dawno mo?na by?o zdoby? m?dro?ci?;zobaczy? - ubezpiecz si? na ?ycie;

u?ywa? go - dobrniesz do celu mimo wielu trudno?ci i przeszkód.
Powrót Strona główna