Mysz

znaczenie erotyczno-seksualne; tak?e: sen ostrzegaj?cy przed nadmiernym wyczerpaniem organizmu;widzie? biegaj?c? - konflikty i zmartwienia;

chroboc?c? - ostrze?enie przed niebezpiecze?stwem;

z?apa? - szcz??cie w nieszcz??ciu;

ujrze? j? w myszo?apce - za?atwisz w ko?cu denerwuj?c? spraw?;

zobaczy? bia?e myszki - niepotrzebnie si? czym? martwisz.
Powrót Strona główna