Myd?o

czujesz si? atakowany i my?lisz o obronie; uwa?aj na podst?p!widzie? - powiniene? bardziej zwa?a? na swoj? opini? u ludzi;

u?ywa? go - b?dziesz bezpodstawnie o co? podejrzany
Powrót Strona główna