Mu?

ostrze?enie przed niezdecydowaniem, chwiejno?ci?; tak?e: zach?ta do wytrwania w sprawie, któr? ju? jeste? zm?czony i zamierzasz j? od?o?y? albo w ogóle jej zaniecha?;prowadzi? go, podró?owa? na nim - uporczywy wysi?ek doprowadzi do pomy?lnego zako?czenia twego przedsi?wzi?cia.
Powrót Strona główna