Muzyka

próba osi?gni?cia harmonii wewn?trznej, d??enie do pokonania niepokojów duszy i braku równowagi;us?ysze? pi?kn? - mi?e towarzystwo i przyjemno?ci;

brzydka - przykra znajomo?? albo nieporozumienia i zgrzyty w kr?gu przyjació? lub znajomych;

gra? pi?knie - szcz??cie w zaciszu domowym;

brzydko - konflikty i k?ótnie w rodzinie
Powrót Strona główna