Mury

wysokie - wywy?szenie

niskie - przeszkody

przeskakiwa? - po wielkich trudach trwa?a rado??

sta? na nim - wytrwa?o?ci? zdob?dziesz ukochan? osob?

stawia? - przeszkody w drodze do celu

ruiny - niebezpiecze?stwo dla kogo? bliskiego
Powrót Strona główna