Murarz

widzie? - wi?cej cierpliwo?ci w pewnym zamierzeniu;

pracowa? jako murarz - budujesz sobie trwa?e szcz??cie.
Powrót Strona główna