Mucha

najcz??ciej mo?na ten sen sprowadzi? do podra?nienia nerwowego; mo?e te? wyra?a? nieprzyjemne nastroje;widzie? - kto? ci? obrazi i zm?ci twój spokój;

je?li wpadnie nam do ust - b?dziesz mie? cjo czynienia z bezczelnym typem;

widzie? muchy na lepie - zapowied? wielu sukcesów, osi?gni?tych bez wi?kszego wysi?ku;

zabija? - usuniesz przeciwnika
Powrót Strona główna