Mrówki

Uwaga! Cz?sto sen o nich jest wynikiem zak?óce? uk?adu wegetatywnego;widzie? - ci??ka, wytrwa?a praca i trze?we spojrzenie przynios? du?e osi?gni?cia;

na w?asnym ciele - szcz??cie i powodzenie;

rozdepta?, ewentualnie zniszczy? mrowisko - nieszcz??cie i zmartwienia;

by? przez nie uk?szonym - zach?ta do dalszego doskonalenia si? w pracy zawodowej, która wskutek tego przyniesie du?e korzy?ci.


Powrót Strona główna