Mowa

wyg?asza? - wskazuje na nie zaspokojon? potrzeb? dowarto?ciowania;

s?ucha? jej - ostrze?enie, aby nie pozwala? si? obmawia?
Powrót Strona główna