Most

je?li jest ca?y: pozytywny znak na przysz?o??;widzie? - uda ci si? pogodzi? sprzeczne interesy i osi?gn?? korzy?ci;

ujrze? ich wiele - zmartwienia;
Powrót Strona główna