Moszcz

wyraz pop?dów wewn?trznych, najcz??ciej w sensie negatywnym; przestroga, ?e nale?y panowa? nad nami?tno?ciami;
Powrót Strona główna