Monety

kontekst seksualny, przede wszystkim u sprzedajnych kobiet; poz? tym interpretacja jak w ha?le Pieni?dze;z?ote - ostrze?enie przed jakim? wydatkiem, interesem lub przedsi?wzi?ciem;
Powrót Strona główna