Modlitwa

modlitwa jest dialogiem wynikaj?cym z bogobojno?ci; we ?nie za? symbolizuje wewn?trzn? dysharmoni?;
Powrót Strona główna