Mobilizacja

denerwujesz si? z czyjego? powodu albo w zwi?zku z jak?? okre?lon? chwil? w ?yciu; tak?e: pocz?tek dzia?a? wojennych, niebezpiecze?stwo wojny w sugerowanym we ?nie czasie
Powrót Strona główna