Agnieszka

osoba o tym imieniu jest wra?liwa, spokojna, z du?ym poczuciem obowi?zku. Obdarzona jest wielkimi idea?ami. Charakter sta?y, nieumiej?cy narzuci? drugim swej woli. Cechuje ja odwaga, niezale?no?? my?lowa i w dzia?aniu. Jest zawsze dobra nauczycielka i wzorowa matka
Powrót Strona główna