Bandyta- nieprzewidziane korzy?ci
prze?yjesz strach

by? napadni?tym - oznacza niebezpiecze?stwo
-
Powrót Strona główna